• MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JEMBER
  • Ready to Become an IT Madrasah
  • man03jember@gmail.com
  • 0336 322267
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Abdul jalil, S.Pd
NIK
6950*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Abdullah, S.Pd.I
NIK
5357*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Aliman, S.Pd.I
NIK
7739*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
ALVINA WULYONO PROFIANI, S.Pd
NIK
2052*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
ANDARWATI MAYASARI, S.Pd
NIK
3837*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Andik Isa Anshori, S.Pd
NIK
2054*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Ari Ramdhan Singgih, S.Pd
NIK
2052*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Asri Purwaningsih,S.Pd
NIK
2337*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
ATHOILLAH SHOHIBUL HIKAM, S.Sn
NIK
2052*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Banuri, S.Pd
NIK
2052*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Bibit Wahyuningsih,S.Pd
NIK
5937*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Budi Santosa S.Pd, M.Pd
NIK
6342*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
DIDIT GHOZALI, S.Pd.I
NIK
2052*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dina Sofia,S.Pd
NIK
7636*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dra.sholihah
NIK
8249*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dra.siti Munasikah
NIK
7046*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dra.Sri Suharwati
NIK
9940*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. MOHAMAD ISKAK, M.Pd.I
NIK
1034*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Muh. Muhrizin M.Pd.I
NIK
5662*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Ely Rachmawati, S.Pd
NIK
0357*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
12 Desember 1990
Jenis GTK